Model DNA-V oraz Good Behavior Game (GBG) jako kompleksowe wsparcie psychopedagogiczne w szkole, poradni oraz życiu rodzinnym.

Podczas tego 4-dniowego warsztatu, uczestnicy będą mieli okazję poznać metody pracy DNA-V oraz GBG- modeli należących do tak zwanej 3 fali behawioryzmu, o naukowo udowodnionej skuteczności.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie całościowego podejścia do zdrowia, które umożliwia wprowadzanie efektywnych interwencji psychologicznych dla różnych populacji, w taki sposób, by uwzględniały one ich społeczny oraz indywidualny kontekst, jak również wspierały zdrowy proces rozwoju i dojrzewania młodych ludzi.

Moduł podstawowy obejmuje: 40 godzin szkolenia + konsultacja indywidualna follow up dla każdego uczestnika szkolenia (konsultacje prowadzi Mateusz Fudali, termin do indywidualnego ustalenia po zakończeniu szkolenia).

Kiedy: 17-18 sierpnia i 24-25 sierpnia 2019 r., w godzinach 10:00-18:00 (sobota) oraz 9:00-17:00 (niedziela) z 30 minutową przerwą.

Miejsce: Wrocław (dokładne miejsce warsztatów zostanie podane w późniejszym terminie).

Opłata: Do końca maja cena wynosi 800 zł, po tym terminie cena to 990 zł.

Zapisy: Drogą mailową pod adresem: mateuszfudali.act@gmail.com
Możliwość wystawienia faktury. Proszę zaznaczyć to w mailu, że będzie taka potrzeba.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów (szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych) którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny:
– Mateusz Fudali, 793 967 444

Szczegółowy opis warsztatu: Model DNA V oraz PAX Gra w Dobre Zachowanie

Przez wiele lat działania z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki problemów psychicznych oraz terapii zaburzeń dzieci i młodzieży prowadzono niezależnie od siebie. Ponadto w dziedzinie samej profilaktyki i terapii odrębnie traktowano poszczególne zachowania ryzykowne i zaburzenia występujące u młodych osób. Powodowało to konieczność stosowania wielu modeli pracy osobno dla każdego obszaru zdrowia.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie alternatywnego całościowego podejścia do zdrowia, które umożliwia wprowadzanie efektywnych interwencji psychologicznych dla różnych populacji, w taki sposób, by uwzględniały one ich społeczny oraz indywidualny kontekst oraz wspierały zdrowy proces rozwoju i dojrzewania młodych ludzi.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać metody pracy DNA-V oraz GBG doświadczalnie. Zdobywając umiejętności stosowania poszczególnych technik i metod w oparciu o praktykę. Zebrane w ten sposób doświadczenie, poszerzone o wiedzę teoretyczną dotyczącą modelów oraz wyniki badań naukowych, pozwala uczestnikom podnieść jakość własnej pracy.

Model DNA V stworzony do pracy z dziećmi i młodzieżą, łączy założenia elastyczności psychologicznej, uważności (Mindfulness) oraz psychologii pozytywnej z najnowszą wiedzą naukową dotycząca procesów rozwojowych. Jest holistycznym sposobem wsparcia rozwojowego i wychowawczego. W praktyce, to kształcenie umiejętności odkrywania swoich talentów, nabywania świadomości własnych stanów emocjonalnych, używania umysłu. Metoda rozwija samoświadomość, uczy jak stymulować i wykorzystywać swój potencjał oraz nawiązywać satysfakcjonujące relacje społeczne.

Gra w Dobre Zachowanie (GBG) to interwencja środowiskowa zaprojektowana do użycia wśród młodszych dzieci, której celem jest stworzenie kontekstu sprzyjającego efektywnemu uczeniu się. Interwencja została zaprojektowana do redukcji zachowań, które przeszkadzają utrzymywać uwagę na zadaniach do zrealizowania. Za to stymulują zachowania związane z utrzymywaniem uwagi oraz zmniejszaniem zachowania agresywnego, przeszkadzającego, ale też nieśmiałego i związanego z wycofaniem się. Celem interwencji jest poprawa sukcesu edukacyjnego, jak również zdrowia psychicznego dzieci i zmniejszenia ryzyka rozwoju uzależnień w późniejszym życiu.

Tematy poszczególnych modułów warsztatów:

Dzień 1

 • Jak postrzegane jest zdrowie w trzeciej fali behawioryzmu, czyli wprowadzenie do całościowego modelu zdrowia zorientowanego na kontekst i funkcje zachowania.
 • Co sprzyja pozytywnym zmianom w zachowaniu uczniów, czyli tworzenie wychowującego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska.
 • Gra w dobre zachowanie (GBG) czyli całościowy program wychowawczy w praktyce szkolnej.
 • Trening stosowania interwencji GBG na poziomie klasy.
 • Sposoby monitorowania i ewaluacji programu.

Dzień 2

 • Wprowadzenie do modelu DNA V – Jakie umiejętności psychologiczne są kluczowe dla prawidłowego rozwoju i kształtowania wartościowych postaw społecznych w wieku dojrzewania?
 • Trening odkrywcy (Discover) – Procesy eksploracji i testowania świata, odpowiadają za takie umiejętności jak: kreatywność, adaptacyjne podejmowanie ryzyka, wyciąganie wniosków, odkrywanie własnych wartości i zalet, radzenie sobie z przeciwnościami.
 • Trening nawigatora (Noticer) – procesy uwagi, które pozwalają nam na kontakt z emocjami, naszym ciałem i sygnałami, które odbieramy ze świata. Ich rozwój umożliwia nam prawidłową regulację naszych emocji w różnych sytuacjach życiowych.
 • Trening administratora (Advisor) – procesy poznawcze, czyli to jak ludzie używają języka i myśli by nadać sens światu bez bezpośredniego kontaktu z nim. Umożliwiają nam między innymi efektywne uczenie się, przestrzeganie zasad społecznych, samoocena i postrzeganie społeczne.

Dzień 3

 • Zastosowanie modelu DNA V w interwencjach indywidualnych.

Dzień 4

 • Wykorzystanie modelu DNA V w kształtowaniu elastycznego postrzegania siebie.
 • Wykorzystanie modelu DNA V w rozwijaniu umiejętności społecznych.
 • Konceptualizacja – czyli jak wykorzystać model DNA V w planowaniu interwencji.

 

O Prowadzącym: mgr Hubert Czupała

Jest absolwentem Psychologii oraz Filologii Germańskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji).

Ukończył czteroletnie specjalizacje z zakresu psychoterapii poznawczo behawioralnej w Warszawie oraz liczne szkolenia doskonalenia zawodowego z zakresu psychoterapii w Polsce i zagranicą.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Ambulatorium Psychoterapeutycznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, oraz Szpitalu Powiatowym w Śremie. Kierował również Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie.

Obecnie jest przewodniczącym Polskiego oddziału Association for Contextual Behavioral Science – międzynarodowego stowarzyszenia, którego celem jest rozwijanie nauk kontekstualnych o zachowaniu, w szczególności w obszarze ochrony i promocji zdrowa oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Jako klinicysta kieruje pracą prywatnego Ośrodka Terapii Poznawczych i  Behawioralnych OTPB w Poznaniu, który specjalizuje się w nowych, opartych na dowodach naukowych  formach psychoterapii i realizuje projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje jako wykładowca akademicki na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym oraz we współpracy z takimi instytucjami jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu czy Kuratorium Oświaty w Poznaniu organizując konferencje dydaktyczno-szkoleniowe oraz szkolenia zawodowe dla specjalistów.

Patronat nad wydarzeniem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *