D

Psychologię ukończyłem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. W swojej pracy wykorzystuję strategie wywodzące się z podejścia Terapii Akceptacji i Zaangażowania czyli techniki oparte na akceptacji, współczuciu oraz uważności. W pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami rozwoju stosuję również elementy Stosowanej Analizy Zachowania. Obecnie dużo pracuję z młodzieżą oraz dorosłymi nastawionymi na rozwój.

Dotychczas doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując na Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, pełniąc rolę psychologa oraz wychowawcy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wiedzę nabywam poprzez uczestnictwo w licznych warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach, ale przede wszystkim podczas kontaktu z drugim człowiekiem.

Celem mojej pracy z drugim człowiekiem jest zwiększenie świadomości konsekwencji podejmowanych przez niego zachowań oraz nakierowanie go na realizację własnych wartości, pomimo tego, że życie nie zawsze nam to ułatwia. Razem z klientem chcę poznać, co jest dla niego w życiu najważniejsze, oraz wesprzeć go w realizacji jego wartości i ograniczyć wpływ różnorodnych barier, które pojawiają się na drodze do wartościowego życia. Innymi słowy chcę pomóc moim klientom nauczyć się sztuki akceptowania rzeczy, których nie mogą zmienić i wzmocnić ich odwagę, aby zmieniali rzeczy, na które mają wpływ. Terapia jest procesem, podczas którego zdobywają wiedzę rozróżniania tych dwóch rzeczy, aby nie utknąć w daremnej walce o zmianę tego, co myślą i czują, zanim zmienią swoje zachowanie. W pracy cenię sobie również to, aby efektywność wykorzystywanych metod miały oparcie w badaniach naukowych. 

Ukończyłem również Stosowaną Analizę Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Katowicach (2018), Przygotowanie Pedagogiczne na Dolnośląskiej Szkole Wyższej (2017) oraz Oligofrenopedagogikę na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2017).

Należę do stowarzyszenia zrzeszającego klinicystów oraz badaczy Association for Contextual Behavioral Science (ACBS).