Model DNA-V oraz Good Behavior Game (GBG)

Model DNA-V oraz Good Behavior Game (GBG) jako kompleksowe wsparcie psychopedagogiczne w szkole, poradni oraz życiu rodzinnym. Podczas tego 4-dniowego warsztatu, uczestnicy będą mieli okazję poznać metody pracy DNA-V oraz GBG- modeli należących do tak zwanej 3 fali behawioryzmu, o naukowo udowodnionej skuteczności. Celem szkolenia jest zaprezentowanie całościowego podejścia do zdrowia, które umożliwia wprowadzanie efektywnych…